Başkanın Mesajı

Müzeler; toplumun hizmetinde olan ve onun gelişimi için çalışan, insanlığın somut ve somut olmayan kültürel mirası ile çevresini tanıması ve sahiplenmesi amacıyla ilmi yöntemlerle açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koleksiyonlar oluşturan, koruyan, tanıtan, sürekli veya geçici olarak sergileyen, eğiten, kültürel, sanatsal zevkini ve dünya görüşünü geliştirmesinde etkili olan, kamuya açık, kar amacı gütmeyen daimi kuruluşlardır.

Müzecilik, geçmişe sahip çıkma ile çok özel bir çalışmadır. Elimizdeki dokumanlar ve bağış sahipleri müzemize çok ciddi katkılar sağladılar ve envanterimizdeki tüm yazma eserlerden tarihi eşyaların tamamını biriktiriyoruz ve muhafaza ediyoruz. Tüm envanterimizi geleceğe taşımak ve müzemizi daha da genişletmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Bu müze, araştırmacıların rahatlıkla çalışabilecekleri, kaynakların yerinde ve birinci elden ulaşabilecekleri bir yer haline gelmektedir.

Çocukluğumuzdan günümüze, geçmiş ile geleceği bütünleştiren bir çalışmayı yaptığımız için mutlu ve umutluyuz. Bu müzeye emek veren tüm mesai arkadaşlarımızı kutlarım.

Tanju ÖZCAN

Bolu Belediye Başkanı